Fritidshem

Rörelse i skolans idrottshall, lek i organiserad form, skapande i olika material/tekniker och utflykter i närområdet är några av de aktiviteter som erbjuds barnen på Gantofta fritidshem. Gantofta fritidshem består av två avdelningar fördelat på f-åk 1 och från åk 2-uppåt. Totalt har vi cirka 100 barn inskrivna på fritidshemmet.

Vi har som mål att alla ska känna glädje, trygghet och utveckling i vår verksamhet. Att bygga förtroende, skapa trivsel och trygghet, och att visa respekt för varandra, ligger som grund för vår verksamhet.

Elevinflytande, samspel och eget ansvar är en del av vår vardag, då det är en avgörande del i att forma en fungerande och trygg verksamhet.

Genom att ta hänsyn både till gruppens och individens behov, arbetar vi i enighet med läroplanen och övriga styrdokument, mot att skapa utvecklande och glädjefyllda upplevelser.
Barnen får utlopp för sin kreativitet genom tex. skapande, lek, sång och bakning. Hos oss är den organiserade, vuxenledda leken ett viktigt inslag som skapar trygghet och hjälper barnen att ta nya kontakter.

Genom att söka information via internet, lära barnen vara källkritiska och att utföra enkel programmering tränar vi IKT.

Vi utmanar till fysisk aktivitet genom olika bollsporter, lekar utomhus och i vår idrottssal (som vi har tillgång till varje eftermiddag). Med jämna mellanrum går vi på utflykt i vårt närområde och njuter då mellanmålet som picknick. Att skapa gemensamma minnen och äventyr, är något vi som personal tillsammans verkar för.