Lag 4-6

Alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena och har stort fokus på att eleverna ska känna till målen. Vi arbetar för att öka elevernas medvetenhet för betyg och bedömning.

I varje årskurs finns två mentorer varav en arbetar med Matte/No och en med Svenska/So.