Lag 7-9

På högstadiet har varje elev en chromebook, vilken används som arbetsredskap i de flesta ämnena. I chromebook finns ett arbetsverktyg som heter classroom. I classroom finns planeringar, uppgifter med mera för respektive ämne.

Undervisningen sker på många olika sätt från genomgångar, eget arbete, praktiskt arbete till film.

I samtliga ämnen använder vi oss av individanpassade uppgifter så att varje elev kan nå sina mål.

Bedömning och redovisning av kunskaper sker på många olika sätt, till exempel prov, inlämningar, laborationer, praktiska verk med mera.