Lag F-3

Alla elever har en mentor med ansvar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena. Vi arbetar med genrepedagogik och ASL, att skriva sig till läsning, vilket betyder att alla barn får en bra grund i sitt lärande.

Vi använder oss även av olika inspirationstillfällen med syfte att inspirera och ge intryck från nya miljöer. Lärandet sker inte bara i klassrummet utan även utanför skolan.