Information från Gantofta fritidshem

Här kan ni ta del av hur några av våra rutiner fungerar.

Morgonrutin

Fritids öppnar klockan 06:15 i Gula huset. Skulle något oförutsett ske så att det inte skulle finnas personal på plats på morgonen, ska barnen lämnas på Tofta förskola.

Frukost serveras fram till 07:15. Barn med behov av morgonomsorg har en kort rast innan skolan börjar.

Sjukanmälan

Under lovdagar sjukanmäler ni genom att ringa 042-10 41 23, så tidigt som möjligt. Detsamma gäller er som har morgonomsorg. Sjukanmälan ska göras varje dag om man inte i förväg kan säga något om antal dagar.

Meddelanden

Vi sätter upp aktuell information/meddelanden i respektive hall till de olika fritidsavdelningarna.

Närvaro

Respektive klasslärare noterar på fritidslistan huruvida eleverna ska vistas på fritids eller ej, fritids gör sedan en närvarokontroll strax efter att verksamheten startat. Fritidslistan är även till för er målsmän att lämna kortare, signerade meddelanden på.

Mellanmål

Mellanmål serveras i matsalen, avvikelser kan förekomma. Tiderna varierar med små marginaler under veckans olika dagar, men mellanmålet är som regel avklarat för alla cirka 14:15.

Utevistelse

Vi är ute i alla väder varje dag. Vi har en fantastisk utemiljö som främjar lärandet och som vi utnyttjar mycket. Vi har olika gränser för var man får lov att vara för de olika åldersgrupperna.

Hämtning

Vi vill att ni kommer in till oss och hämtar ert barn, eller att ni i förväg bestämt när barnet ska lämna fritids. Vi ber er att inte ringa för att be oss skicka ut ert barn – det ger oss mer tid att ägna åt barnen. Skicka med en lapp eller ändra på fritidslistan om det skulle vara tillfälliga förändringar eller om någon annan än ni själva ska hämta. Det är av största vikt att vi vet att någon går hem, var noga med att ge er till känna så att barnet blir struket från listan.

Mobiltelefoner

Elevernas privata mobiler får bara användas i samråd med personalen. Missbrukas detta tar vi hand om mobilen och återlämnar den vid hemgång. Om barnet pratat med er som vårdnadshavare, vill vi att ni återkopplar till oss för att undvika eventuella missförstånd vid förändringar.

Extra kläder

Alla har, vid sin krok, beretts plats för en liten mängd extrakläder. Se över vid årstidsövergångar och efter hand som barnet växer. Att namna plagg är alltid till fördel!

Utflykt

Vid utflykt är det extra viktigt med ”kläder efter väder” och att tänka i ”lager på lager”-principen. Vid de tillfällen vi har planerat för större utflykter får man lov att stanna längre än vad behovet kräver. Möjlighet finns oftast också att hämta där vi befinner oss om vi avtalat det i förväg. Utflyktsmålen under vanliga veckor är oftast de närliggande lekplatserna.

Vattenflaska

Vi ser positivt på att man har med sig egen vattenflaska, speciellt under de varmare årstiderna.

Idrott

Vi har tillgång till idrottssalen två tillfällen i veckan per avdelning. Inget ombyte krävs men ”innegympaskor” är välkommet för att minska skaderisken.

Samarbete

En del av vårt uppdrag är att skapa ett förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare och verkar för att samverkan bygger på öppenhet och respekt. En god vardaglig kontakt är grundläggande för att hemmet ska känna sig delaktigt i verksamheten. Känn er alltid välkomna att besöka oss, ställa frågor och att ta del av vår gemenskap.