Lag 4-6

Alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena och har stort fokus på att eleverna ska känna till målen. Vi arbetar för att öka elevernas medvetenhet för betyg och bedömning.

I varje årskurs finns två mentorer varav en arbetar med Matte/No och en med Svenska/So.

Mentorer År 4:
Haide Lundgren (ma, no, tek)
Pelle Johansson (sv, so, id)

Mentorer År 5:
Linda Hansson (ma, no)
Christian Thornblad (sv, so, eng, id)

Mentorer År 6:
Annika Borgkvist (sv, eng, so, bild)
Annika Schell ( ma, no, tek)