Lag 4-6

Alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena och har stort fokus på att eleverna ska känna till målen. Vi arbetar för att öka elevernas medvetenhet för betyg och bedömning.

I varje årskurs finns två mentorer varav en arbetar med Matte/No och en med Svenska/So.

Mentorer År 4:
Annika Borgkvist (sv, eng, so, bild)
Annika Schell (ma, no, tek)

Mentorer År 5:
Marlene Jeppsson (ma, no)
Cecilia Granström (sv, so)

Mentorer År 6:
Linda Hansson (ma, no)
Alexandra Wohltat