Lag F-3

Alla elever har en mentor med ansvar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena. Vi arbetar med genrepedagogik och ASL, att skriva sig till läsning, vilket betyder att alla barn får en bra grund i sitt lärande.

Vi använder oss även av olika inspirationstillfällen med syfte att inspirera och ge intryck från nya miljöer. Lärandet sker inte bara i klassrummet utan även utanför skolan.

Vi om arbetar i förskoleklass är: Linda Ydeskog, Madeleine Persson, Sofie Nilsson, Jannice Nettlehed
Vi om arbetar i År 1 är: Yvonne Nilsson, Susanne Bjurevall, Anne-Marie Huatorp Fermfelt
Vi som arbetar i År 2 är: Marianne Erikson (förstelärare), Ester Schwabli, Jeanette Söderström
Vi som arbetar i År 3 är: Nina Johansson, Anette Olsson, Marika Persson