Råd och stöd

På Gantofta skola finns flera olika sätt för dig som vårdnadshavare att få råd och stöd till dig och ditt barn.

På Gantofta skola finns det en skolsköterska, en kurator och en psykolog som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även en studie- och yrkesvägledare och två specialpedagoger som hjälper elever som behöver särskilt stöd.

Elevhälsa

Gantofta skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.