Råd och stöd

På Gantofta skola finns det en skolsköterska, en kurator och en psykolog som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även en studie- och yrkesvägledare och två specialpedagoger som hjälper elever som behöver särskilt stöd.