Psykolog

Jag heter Angelica Andersson och arbetar som psykolog på Gantofta skola.

Mitt arbete är att bistå skolan med psykologisk kunskap om barns utveckling och särskilda behov för att skolan ska kunna förstå eleverna bättre och sätta in rätt åtgärder.

Jag sitter med i skolans elevhälsoteam, utreder elevers särskilda behov och handleder lärare. Jag har inga fasta tider på skolan utan träffas efter överenskommelse.

Kontakt

E-post: angelica.andersson@helsingborg.se
Telefon: 0723-615290