Specialundervisning

Vi heter Charlotte von Wachenfelt Wikevall och Ulrika Åbjörnson och arbetar som speciallärare på Gantofta skola.

Vi kartlägger eventuella läsfärdigheter redan i förskoleklassen och satsar på tidiga insatser från åk 1. I samtliga klasser har elever i behov möjlighet till extra anpassningar och stöd i klassrummet med hjälp av bland annat alternativa lärverktyg och elever med särskilda behov erbjuds stöd enskilt eller i mindre grupp.

Kontakt

Vi kan nås via expeditionen på telefon 042-10 41 40.