Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Sofi Rasmusson och arbetar som studie- och yrkesvägledare på Gantofta skola.

Min uppgift är att genom information och vägledning både enskilt och i grupp vägleda dig som elev att göra ett så väl genomtänkt gymnasieval som möjligt.

Har du funderingar på vad du ska jobba med i framtiden, hur du ska hitta motivation till dina nuvarande studier, frågor kring yrken, arbetsliv, gymnasieskolan eller eftergymnasiala studier är du välkommen att kontakta mig. Alla föräldrar är givetvis också välkomna att höra av sig vid frågor och om ni önskar diskutera ert barns framtidsval kan jag boka ett möte tillsammans med er och ert barn.

Besökstider

Min anställning är på 30 procent på Gantofta skola och 50 procent på Rydebäcksskolan. Jag finns på plats på Gantofta skola på tisdagar klockan 08:00-15:30 och torsdagar klockan 08:30-14:00.

Kontakt

E-post: sofi.rasmusson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 24 88