Blandad slöjd ger många fördelar

På Gantofta skola är uppdelningen mellan trä- och textilslöjd slopad sedan 2010. Det har lett till större jämlikhet mellan könen, en lugnare arbetsmiljö och en större lust och nyfikenhet att arbeta med olika tekniker och material.

– Vi hade det ganska rörigt med grupper ett tag. Det var svårt att hitta homogena grupper och skapa harmoni kring de olika slöjdarterna, säger slöjdläraren David Bloom.

Det var runt 2010. Efter det slopade Gantofta skola uppdelningen mellan trä- och textilslöjd. Slöjdlärarna ger istället uppdrag till eleverna som innehåller både trä och textila material samt eventuellt andra. Det gör att elevernas förmågor kan utvecklas inom olika områden.

Eleverna får uppgifter att lösa

Eleverna får en uppgift där de själva har fritt spelrum att utveckla design, hantverksskicklighet, färg och form med mera. Tillsammans med sina lärare för de en ständig diskussion kring verktyg och dess användning samt lämpliga material för uppgiften. Eleverna får ta ett större ansvar eftersom de måste lösa uppdraget för att slöjduppgiften ska bli komplett.

Eleverna blir mer självständiga och är inte rädda för att prova på att arbeta i nya material. De blir också mer effektiva och det går inte längre att bara sitta och vänta på att färgen ska torka, utan det finns hela tiden något annat man kan arbeta med under tiden. Så är det ju i arbetslivet också. Där går det inte att sitta och vänta på att ett brev ska komma utan man måste hela tiden hålla sig sysselsatt. Så de tränas ju lite inför vuxenliv och yrkesliv också på sätt och vis.

Öppet mellan salarna

Tidigare var det stängt mellan slöjdsalarna och den som hade träslöjd fick inte komma in i textilslöjdsalen och vice versa. Nu är det öppna dörrar mellan slöjdsalarna och man kan enkelt gå emellan.

– Jag tycker att det är kul att man kan variera, det är bara att gå mellan slöjdsalarna, säger Anton Bengtsson, klass 9, som bygger en pall.

– Det är bra att man får testa på så mycket och lära sig så många olika saker. Man får ganska grundläggande kunskaper om allt. Det blir väldigt mycket att man är lite överallt, på ett positivt sätt, säger Sara Fors, klass 9, som broderar en tygpåse.

Suddar ut könsrollerna

En positiv bieffekt med det här arbetssättet är att det även har suddat ut könsrollerna lite grann. I och med att eleverna inte längre får välja vilken slöjdtyp de vill ha riskerar man heller inte att få ett överskott av killar i träslöjden. Alla får prova på allt och de allra flesta tycker också att det mesta är roligt vilket Gabriella Jönsson, klass 9, kan intyga.

– Det kan bli långtråkigt att bara ha det ena, säger Gabriella, som syr en klänning som hon ska ha på skolavslutningen.

Hon får medhåll av klasskamraten Oskar Svensson som bygger en stol.

– Det är bra. Man kan använda sig av lite av varje och skapa vad man vill.

Relativt ovanligt

Men trots alla fördelar är det här ett relativt ovanligt arbetssätt menar slöjdlärarna som tror att de är ganska ensamma om det, åtminstone i Helsingborg.

– Det har fungerat jättebra. Jag är förvånad att inte fler skolor kör på samma koncept för det underlättar väldigt mycket. Det blir en mer avslappnad miljö, säger David Bloom.

– Sedan är det roligt att kunna ventilera idéer sinsemellan, annars är man ju ensam som slöjdlärare. Vid betygsättningen är det också jättebra. Det är hela tiden fyra ögon på elevernas arbeten och vi kan bolla med varandra när vi bedömer, säger slöjdlärarkollegan Carina Örstadius.

– Så slöjden här hos oss har egentligen blivit vad det är i läroplanen, ETT ämne, för i betyget så står det ju bara slöjd. Där finns ingen uppdelning, säger David Bloom.