Elevinflytande

Du som är elev på Gantofta skola har goda möjligheter att påverka din skolgång. Både när det gäller miljön du vistas i och sättet du utvecklas på.

Det är viktigt att du som elev känner att du har inflytande över och vill ta ansvar för din egen skolgång. Vi har därför elevråd, där du som går på skolan kan engagera dig och vara med och påverka din omgivning. På Gantofta skola finns det två elevråd. Ett för de yngre eleverna och ett för de äldre. Varje klass har dessutom klassråd.

Gantofta skola har även elevskyddsombud, som deltar i skolans arbetsmiljöarbete. Med arbetsmiljö menar vi allt från hur skolans lokaler är uppbyggda och utrustade till hur eleverna på skolan trivs och behandlar varandra.

Ditt skolarbete

Vi tycker att det är viktigt att du får vara med och planera skolarbetet, då du känner dig själv och dina behov bäst. Varje elev har ett eget arbetsschema som du arbetar efter i din egen takt. Under vissa perioder får du dessutom möjlighet att välja fritt vad du vill fokusera på i skolarbetet. Med övergripande fokus på kursplanen och dess mål så försöker vi alltid att hitta den bästa vägen till lärande för dig som elev.