Trygghet och trivsel

Gemenskap är ett ord som kännetecknar miljön på Gantofta skola. Elever och föräldrar uttrycker ofta att de känner sig sedda och uppmärksammade hos oss. Genom en rad olika aktiviteter och åtgärder gör vi vårt yttersta för att göra skolmiljön trivsam för alla som går här.

Lärarledda rastaktiviteter, gemensamma temadagar, lägervistelser och olika idrottsarrangemang är några av tilltagen för att skapa gemenskap och vi-känsla på skolan.

Program mot mobbning

Liksom alla grundskolor inom Helsingborgs stads skolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga. Varje klass har ett eget Olweusråd och varje månad har all personal på skolan ett särskilt Olweusmöte för att diskutera antimobbningsarbetet på skolan.