Undervisningen

På Gantofta skola arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnets lärande från förskolan upp till nionde klass. Inte bara pedagogerna, utan hela skolans personal tänker och arbetar utifrån detta synsätt.

Helhetssyn

Vi arbetar över ämnes- och åldersgränser för att ge den enskilde eleven de bästa förutsättningarna utifrån elevens behov. Även föräldrar och elever är engagerade i denna process och detta ger i sin tur en extra skjuts åt arbetet.

För att hela tiden kunna erbjuda våra elever den bästa pedagogiska undervisningen så satsar vi både på löpande kompetensutveckling för den enskilde pedagogen såväl som för hela arbetslagen.

Hälsa är en viktig komponent och inslag i verksamheten, från första stund. I förskoleklass fram till årskurs 3 har eleverna Idrott och hälsa på schemat en gång i veckan. Och från årskurs 4 upp till årskurs 9, två gånger i veckan. Övriga dagar finns det alltid plats för någon form av rörelse, massage eller avkoppling på schemat.

Läsa, skriva, räkna

Redan i förskoleklass kartläggs elevernas läsutveckling av speciallärare. Genom mindre läsgrupper tränar man sedan elevernas språkutveckling i de yngre skolåren. Alla klasser har flera lässtunder varje vecka då läraren ges möjlighet att lyssna på en elev i taget.

Likaså skrivintresset bejakas tidigt. Vi försöker hitta skrivaktiviteter som känns meningsfulla och roliga för eleverna, till exempel datorskrivning och brevväxling med andra klasser både här på skolan och med andra skolor. Vi har även gjort en dokumentärfilm där det ingick att skriva filmmanus samt filma.

Eleven och omvärlden

Något som är minst lika viktigt som att nå upp till målen vad gäller traditionella ämnen som matematik och språk, är att få en förståelse och samverka med omvärlden. Den första kontakten tas redan i årskurs 1, då eleverna inleder sin skolgång med en särskild ceremoni där de skickar iväg gasfyllda ballonger, med namn och adresslappar. Detta har bidragit till många kontakter med omvärlden. Några elever brevväxlar med elever från Danmark som hittat våra ballonger på andra sidan sundet.

Vårt arbete med att ge eleverna en inblick i världen utanför skolan är speciellt viktigt för eleverna då de bor en bit utanför stadskärnan och byn erbjuder ett mycket begränsat utbud av fritidsaktiviteter. Det är regelbundet kultur i fokus då vi bland annat bjuder in teatersällskap till skolan. Vi förflyttar oss även fysiskt från skolans värld och besöker kulturella platser med jämna mellanrum. Vi har bland annat varit i Fredriksdalsparken, på Dunkers Kulturhus och Kärnan.

Under elevernas skolgång ges de på olika sätt intryck från arbetslivet, dels genom föreläsningar och dels genom praktik i årskurs 8 och 9. Vi bjuder in föräldrar att komma in och berätta om sina yrken och arbetsplatser och vi får även besök av föreläsare från företag och olika organisationer.