Vad jobbar du med Anne-Marie?

Hallå där Anne Marie! Vad jobbar du med?

– Jag är utbildad fritidspedagog och har arbetat i Helsingborgs stad i 30 år, i huvudsak fördelat på tre olika skolor. Sedan oktober 2015 är jag verksam på Gantofta skola. Just nu arbetar jag i årskurs F-3 tillsammans med erfarna och inspirerande lågstadielärare, ett arbete som jag verkligen uppskattar eftersom jag alltid dragits till de elever som behöver lite extra stöd och stöttning. På eftermiddagarna arbetar jag på fritids för de yngre barnen i årskurs F-1.

Varför har du valt att jobba på just Gantofta skola?

– Jag har min uppväxt och familjehistoria kopplad till Gantofta skola och känner till skolan väl sedan tidigare, här har jag varit både elev och förälder till elev. Jag visste vad jag sökte till när tjänsten som fritidspedagog utannonserades. Jag kände en del av personalen och tilltalades av att få vara en aktiv del i vårt lilla bysamhälle. Jag trivdes från första stund och ganska tidigt kände jag spontant att det här är nog skolan som jag kommer att gå i pension ifrån.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att få möta så fina människor, stora som små. Att få skapa goda relationer, bygga värden och att vara en betydande person i unga människors liv. Att se nyfikenhet, vetgirighet och utveckling, ingjuta mod och förståelse. Den stora valfriheten inom yrket och möjligheten att kunna påverka har också ett stort värde. Ja, listan kan göras lång och det är svårt att prioritera.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Just nu upplever jag att Helsingborgs stad satsar på att utveckla fritidsverksamheten. Fritidshemmen, dess mål och utvecklingsarbete ska synliggöras i större utsträckning och som fritidspedagog upplever jag det som mycket positivt och inspirerande.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba på Gantofta skola?

– Vill man som personal arbeta på en mindre enhet, där det är lätt att känna tillhörighet och som präglas av en nära relation till elever och om man uppskattar närhet till naturen och vill ingå i ett sammansvetsat gäng, då vill jag råda att man ska söka sig till Gantofta skola!