Vad jobbar du med Jannice?


Hallå där Jannice! Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som lärare i förskoleklassen. I mitt uppdrag ingår det bland annat att ge alla elever bra förutsättningar för en trygg övergång mellan förskola och skola och att bedriva en undervisning som utvecklar och stimulerar mina elever utifrån deras behov och intressen.
Jag är även nyckelperson i Gantofta skolas Olweusarbete, vilket innebär att jag och tre kollegor lyfter viktiga frågor, driver och engagerar skolan i vårt arbete kring Olweus.

Varför har du valt att jobba på just Gantofta skola?

– Jag hade ingen koll på Gantofta skola när jag blev erbjuden en tjänst här för snart två år sedan. Jag åkte ut för att hälsa på och kände direkt att ”här kommer jag trivas”. Gantofta skola ligger mitt i byn med ett fantastiskt närområde så som Råådalen, flera lekplatser och fina grönområden. Dessa områden och platser har blivit som vårt andra klassrum, vilket uppskattas väldigt mycket av eleverna.
– Jag möttes också av trevliga och engagerade kollegor som direkt fick mig att känna mig som en del av gemenskapen på skolan. Ledningen hade klara och tydliga mål med verksamheten och hade nära samarbete med personalen på skolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb som förskoleklasslärare är att jag utvecklas och lär mig nya saker hela tiden tillsammans med en grupp härliga 6-åringar och kollegor. Eleverna och kollegorna inspirerar mig väldigt mycket till att prova nya saker och att få se eleverna utvecklas och växa under sitt år i förskoleklassen och sedan släppa dem redo och klara för årskurs 1, är obeskrivligt!
– Jag älskar mitt jobb för att jag har stor frihet att planera upp min och mina elevers verksamhet i skolan. Den ena dagen är inte den andra lik och man kan vara mycket flexibel och spontan, vilket jag uppskattar i mitt arbete. Det bästa med mitt jobb är också att det är väldigt roligt och utvecklande att utforma en undervisning som utmanar och stimulerar alla elever var de än befinner sig, både socialt och kunskapsmässigt.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Jag har jobbat inom Helsingborgs stads skolor i 10 år och det jag gillar mest är att de har en tydlig vision och tydliga mål kring hur de vill att skolorna i Helsingborgs stad ska bedrivas. Vi som arbetar inom Helsingborgs stads skolor har tillgång till ett fantastiskt nätverk på Pedagogisk center, där man kan få mycket hjälp och stöd i sitt yrke, framförallt när det gäller kompetensutveckling. Vi-känsla i staden genomsyrar mycket som organisationen kring Helsingborgs skolor gör för oss medarbetare och ända sedan jag började arbeta inom Helsingborgs stads skolor, har jag upplevt att deras vision är att ligga framkant och organisationens arbete för att alla elever som går på någon av Helsingborgs stads skolor ska få den bästa utbildningen, genomsyrar verksamheterna i alla led tycker jag.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba på Gantofta skola?

– Ta chansen! Vill du arbeta på en mindre skola, med en fantastisk omgivning (skolgård och närområde), en ledning med tydliga mål och visioner där alla på skolan är värdefulla och delaktiga i olika nytänkande arbetslag som präglas av gott samarbete och kollegialt lärande så ska du absolut inte tveka på att söka ett jobb hos oss! Välkommen!